Članarina za 2010. godinu

Novi članovi (seniori): 50,00 kn

Juniori (predškolski i školski uzrast, studenti): 30,00 kn

Dosadašnji članovi (seniori): 50,00 kn